Netoxická domácnost


V posledních pár letech spoleÄnost upíná svůj zrak na životní prostÅ™edí. Planetu máme totiž jenom jednu, a tak je potÅ™eba dbát na to, abychom jí Å¡kodili Äím dál ménÄ› soud je to jenom trochu možné. I velké spoleÄnosti už udÄ›laly první kroky k tomu, aby naší planetÄ› tolik neÅ¡kodily. Snížily například objem používaných plastů a nahradily je recyklovatelnými a nebo recyklovanými obaly. I my jako jednotlivci můžeme pÅ™ispÄ›t k tomu, abychom životnímu prostÅ™edí odlehÄili.

prádelna praní

Každý používá nÄ›jaké Äisticí prostÅ™edky, které jsou ale pro životní prostÅ™edí nebezpeÄné. Na každém obalu najdete piktogramy, které znaÄí, jak moc Å¡kodlivý daný výrobek je. VÄ›tÅ¡inou jde o toxicitu pro vodní živoÄichy, kteří na následky vypouÅ¡tÄ›ní chemikálií umírají, a nejde jen o moÅ™e a oceány, ale hlavnÄ› o místní vody. StaÄí pÅ™itom používat ekologické Äisticí prostÅ™edky, které jsou cenovÄ› dostupné a najdete je v běžných drogeriích. Zkuste zapátrat na internetu a vyzkouÅ¡ejte nejen prací prostÅ™edky a Äistidla, ale vyměňte i kosmetiku za tu, která tolik neÅ¡kodí.

Mnozí lidé jsou skeptiÄtí vůÄi používání ekologických Äisticích prostÅ™edků, a to proto, že si myslí že nebudou mít takovou sílu a nevyÄistí nÄ›co tak dobÅ™e jako klasické Äistidlo. Dnes jsou ale vyvíjeny i takové látky, které tolik neÅ¡kodí a úÄinné jsou stejnÄ›.

Netoxická domácnost ale není jen o kosmetice a pracích prostÅ™edcích, ale i o celkem způsobu života. Pokud je to možné, snižte jízdy autem a více choÄte pěšky. Nakupujte produkty od lokálních výrobců, kteří tolik nezatěžují výrobou a produkcí životní prostÅ™edí.

obleÄení obchod

Změřte se i na Å¡atník a nekupujte zbyteÄnÄ› velké množství obleÄení. Zkuste i second handy, které vám uÅ¡etří nejen peníze, ale hlavnÄ› planetu, protože dáte Å¡anci vyÅ™azeným kouskům, které jeÅ¡tÄ› mohou sloužit dlouhé roky. PÅ™emýšlejte komplexnÄ› a žijte ekologiÄtÄ›ji.