Demoliční práce vypadají jednoduše


Může to na vás spadnout

Setkali jste se někdy se situací, kdy vás pozval na svou chatu kamarád, a poté, co vám představil své plány na realizaci rekonstrukce objektu, jste odcházeli se smíšenými pocity a navrhli mu, aby si nechal vypracovat raději odborný posudek od statika, který by se měl vyjádřit na základě sondáže a odběru vzorků k jeho skutečnému stavu? Plány některých lidí, co se nepohybují ve stavebním oboru, mohou být sice smělé, ale jakmile je „posadí zpátky na zem“ z obláčku snění odborník, vezme jim to vítr z plachet. Zásadní roli tu totiž hraje bezpečnost a ohrožení zdraví a života osob, a pustit se do rekonstrukce, načež vám dům po půl roce doslova spadne na hlavu, je nejen pošetilé, ale i nezodpovědné.

demoliční práce

Demoliční práce

Jestliže statik určí, že je dům vhodný k demolici, neměli byste jeho slova přehlížet a ignorovat. Jde o velmi závažné tvrzení, na něž se váže obrovská zodpovědnost, protože kdyby šlo o malý sklad dřeva, který se sesune k zemi, což nikoho neohrozí a vám to jen přidělá práci s úklidem, tak bychom nemuseli prakticky nic řešit, ale u velkých objektů jde o život.

demolice domu

O život jde ale i tehdy, pokud se do demolice v Praze i kdekoli jinde pustíte sami. Popadnete do ruky potřebné nářadí, vyšplháte se na střechu a začnete odebírat střešní tašky, latě a jednotlivé vazníky. Tato práce vyžaduje nejen těžkou techniku, ale i speciální postupy a znalosti, nejde o primitivní činnost, nýbrž o specializovanou práci, kterou by měl provádět pouze odborník.

Odborníci se postarají i o to, aby nedošlo k poškození či zničení cizího majetku, například je-li dům postaven těsně v sousedství okolních parcel, anebo jde o dvojdomek či řadový objekt. K nebezpečným situacím dochází i ve svažitém terénu a u výškových staveb, které by svým pádem zasáhly větší plochu na veřejném prostranství.