Proč bychom měli investovat více do vzdělání


Když se hovoří o tom, že mít dítÄ› není nic levného, obvykle máme na mysli cenu obleÄení, které je potÅ™eba neustále kupovat, neboÅ¥ náš potomek rychle roste, plen, hraÄek a dalších propriet. Jen málokdo si vÅ¡ak uvÄ›domuje, že velkou Äást této sumy tvoří také vzdÄ›lání. To nás pÅ™itom v koneÄném důsledku může stát skuteÄnÄ› velké Äástky.

 

děti se školními pomůckami

 

Samozřejmě můžeme namítnout, že školství je u nás zdarma, tedy pokud nepřihlásíme svého potomka na některou ze soukromých škol. A je to pravda, ovšem jen v tom smyslu, že se neplatí školné. Je zde však mnoho jiných výdajů, které je potřeba vzít v úvahu, a to i jen na základní škole.

 

V první řadě tu máme samozřejmě klasické školní potřeby – tašku, penál, psací potřeby, a tak dále. I ty se mohou vyšplhat do tisíců, zvláště pokud chceme kvalitnější produkty, které dlouho vydrží. To ale vše. Máme zde nejrůznější poplatky – výlety, obědy, divadla a mnohé další, které po nás škola bude chtít.

 

studium není levná záležitost

 

Na stÅ™ední Å¡kole se k tomu vÅ¡emu Äasto pÅ™idá i dojíždÄ›ní Äi dokonce internát, neboÅ¥ znaÄná Äást studentů studuje mimo místo svého bydliÅ¡tÄ›. A byÅ¥ mají dopravci studentské tarify, stejnÄ› se za Å¡kolní rok jedná o pomÄ›rnÄ› dost penÄ›z. Navíc si zde Äasto musí studenti kupovat i své vlastní uÄebnice, a vÅ¡ichni víme, jak knihy zdražily. Na to je potÅ™eba být také pÅ™ipraven.

 

Vysoká Å¡kola je v tomto ohledu jeÅ¡tÄ› horší, neboÅ¥ cestování se tu Äasto prodraží, navíc skripta obvykle nejsou nijak levná. Pokud navíc k tomu máme i kolej, pak je potÅ™eba naÅ¡emu potomku ji nejen platit, ale také zajistit, aby mÄ›l dostatek penÄ›z na jídlo.

 

Å kola tedy rozhodnÄ› není tak laciná, jak se může zdát. Vyplatí se tedy do ní investovat tolik penÄ›z, nebo bychom mÄ›li dávat skuteÄnÄ› jen minimum, a vybírat tu, která nás vyjde nejlevnÄ›ji? Ukazuje se, že tady se rozhodnÄ› vyplatí neÅ¡etÅ™it. Čím lepší vzdÄ›lání totiž ÄlovÄ›k má, tím snadnÄ›ji najde lépe placené zamÄ›stnání – a to je také důvod, proÄ vÄ›tÅ¡ina z nás studuje.