Zprůchodněte svůj komín


Jeden ze způsobů, jak zabezpeÄit, aby váš komín fungoval, jak má, je vložkování komínů. To vám zabezpeÄí lepší průchod komínu, a tím i menší usazování sazí. Používá se vÅ¡ude tam, kde je komín naruÅ¡en, Å¡patnÄ› táhne, a dochází k úniku zplodin do objektu, pokud mÄ›níte druh paliva (protože pro každé palivo se hodí jiný materiál vložek), Äi vyměňujete palivový spotÅ™ebiÄ.

Poctivý kominík

Pokud jste se rozhodli pro vložkování komínů, Äi potÅ™ebujete poradit, obraÅ¥te se na poctivého kominíka. Rádi váš komín prohlédneme a doporuÄíme správnou úpravu. To, z jakého materiálu bude vložkování, závisí na tom, jaký typ paliva používáte. Hliníkové vložky jsou vhodné pro plynná paliva, mají ale velmi krátkou životnost a postupnÄ› se pÅ™estávají používat. Nahrazují je vložky z nerezové oceli, které se hodí pro vÅ¡echny typy paliva (kapalné, plynné i pevné) a mají životnost zhruba 15 let. Keramické vložky mají životnost dokonce 30 let a jsou vhodné pÅ™edevším pro pevná paliva, ale dají se bez problémů použít i pro paliva plynná Äi kapalná.