Opravené auto


Vzpomínám si, jak bratr stále chtÄ›l být automechanik na toto zamÄ›stnání si vzpomnÄ›l, když asi byl v Å¡esté anebo v sedmé třídÄ›. A Å™ekl si, že bych chtÄ›l být automechanikem, ale zatím naÅ¡im rodiÄům to jeÅ¡tÄ› neÅ™ekl, protože naÅ¡i rodiÄe stále mÄ›li za to, že když jejich dvÄ› pÅ™edchozí dÄ›ti mají maturitu, že bude mít i jejich tÅ™etí nejmladší syn maturitu také. Jenomže to bratr vůbec nechtÄ›l a moje máma s otcem si mysleli, že půjde studovat ekonomickou Å¡kolu anebo knihovnickou stÅ™ední Å¡kolu. Jenomže ono se tak nestalo. Ani nevíte, jak moji rodiÄe nadávali, jak to byli neÅ¡Å¥astní, jenomže když potom vidÄ›li malého bratra, jak se zajímá o auta a motorky a celkovÄ› o motorismus, tak zase obrátili.

Auto se musí udržovat.

A podle mého názoru je opravdu nejlepší, když dítÄ› studuje takovou Å¡kolu, kterou má rádo. Já si myslím, že když nÄ›kdo studuje Å¡kolu, která ho nebaví a studuje ji násilím anebo jenom na návrh rodiÄů, tak je to potom Å¡koda a tu Å¡kolu nemusí dítÄ› ani dodÄ›lat, proto jsem ráda, že když bratr odebíral i motoristické Äasopisy a také Äasopisy o autech a celkovÄ› o motorkách, tak potom se rodiÄe rozhodli, uvolili a Å™ekli, že když tohle bratra opravdu hodnÄ› ve velkém zajímá, tak opravdu nevidí důvod, proÄ by nedovolili bratrovi studovat uÄební obor automechanik.

Bratr pracuje s auty.

SamozÅ™ejmÄ›, že tohle bratrovi vydrželo i do deváté třídy, i když pÅ™edpokládám, že je rodiÄe se urÄitÄ› modlili, anebo pÅ™edpokládali, že za ty dva roky, co byl v sedmé třídÄ›, že do deváté třídy ho to pÅ™ejde a bude chtít také na nÄ›jaký maturitní obor. RodiÄe chtÄ›li, aby Å¡el prvnÄ› na knihovnickou Å¡kolu, ale když odmítl, tak zkouÅ¡eli ekonomickou Å¡kolu. To také odmítl. Takže opravdu nakonec bratr z deváté třídy Å¡el na tříletý uÄební obor automechanik. A podle mého názoru je bratr opravdu hodnÄ› Å¡ikovný, protože když ho to baví a zajímá ho to už nÄ›kolik let, tak je logické, že vÄ›tÅ¡inou ho to bude bavit.